<< Tillbaka

Vi arbetar enligt vårt kvalitetssäkringssystem. I det finns tydliga rutiner:
  • Vi kontrollerar och utvärderar regelbundet den städning som utförs.

  • Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vårt arbete.

  • Det är lätt för våra kunder att komma i kontakt med oss och vi strävar efter att upprätthålla nära kontakt. Vi är öppna för samarbete. Våra kunder är alltid välkomna med synpunkter till oss.

  • Om klagomål från kunden finns strävar vi efter att rätta till problem i samarbete med kunden. Vår policy är att åtgärda fel snabbt.

  • Transparens är självklart för oss. Kunden ska ha full insyn i den tjänst den har beställt. Vi garanterar tillgänglighet och vill bidra till att underlätta samarbete.
Vi verkar för att vara en integrerad del i de miljöer vi arbetar. Att vårda lokalerna är grunden för att de som ska vistas där ska trivas. Vi vet att vårt arbete är betydelsefullt och är öppna för idéer och förslag från de människor som vistas där.
 
 
 
 
 
Städse AB  |  Telefon: 073-63 40 177  |  E-post: info@stadse.se  |  Adress: Sankt Eriksgatan 16, 112 39 Stockholm