<< Tillbaka

Alla nyanställda får en internutbildning och en introduktion när de påbörjar sin anställning.

Viktigt i vår policy är att städledaren alltid finns tillgänglig såväl för kunden som för vår egen personal. Det ska vara nära mellan personal och ledning i Städse. När bekymmer i arbetet uppstår ska personalen alltid kunna få stöd och hjälp direkt att lösa dem.

Städledaren besöker personalen på regelbunden basis för återkoppling, uppföljning och kontroll av utfört arbete. Städledaren arbetar parallellt med personalen på golvet med regelbundenhet för att återkopplingen ska vara konkret och utgå från den anställdes verkliga arbetssituation.

När Städse får nya uppdrag ligger det alltid på städledaren att introducera arbetet och se till att rutiner kommer på plats.
 
 
 
 
 
Städse AB  |  Telefon: 073-63 40 177  |  E-post: info@stadse.se  |  Adress: Sankt Eriksgatan 16, 112 39 Stockholm